Presentatie kennisbijeenkomst Europese dag van de Privacy

05 FEBRUARI, 2015 – MAARTEN URBACH

Op de Europese dag van de Privacy, 28 januari 2015, was er een kennisbijeenkomst van het Privacy Paleis over de Nieuwe Europese Privacy Verordening en dan specifiek over de Privacy Impact Assessment.

Allereerst sprak Anne Wil Duthler uitvoerig over privacy wet- en regelgeving; hoe staan we er nu voor en wat staat ons nog te wachten? Haar dringende advies: organisaties moeten de komende twee jaar besteden om voorbereid te zijn op de Nieuwe Europese Privacy Verordening. Deze wijkt niet veel af van onze huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar door de sterk verruimde mogelijkheden tot sancties en de verscherpte handhaving zullen organisaties hun privacy-beleid versneld moeten invoeren.

Vervolgens gaf Wolter Karssenberg een heldere uiteenzetting en over wat de Privacy Impact Assessment(PIA) inhoudt en wanneer er een PIA dient plaats te vinden. Maar ook dat handhavers op een PIA gaan controleren en dat bij het ontbreken van een PIA kan worden overgegaan tot sancties.

Hilbrand sprak als laatste over het op een pragmatische manier anonimiseren van data. Het anonimiseren van (test)data zorgt ervoor dat Privacy Impact Assessments in verschillende omgevingen niet meer noodzakelijk zijn.


De presentatie van ITCG


Presentatie Privacy Paleis anonimiseringstool PIA from DATPROF

De overige presentaties zijn binnenkort te vinden via https://privacypaleis.wordpress.com/

Data Masking

DATPROF Privacy

Data Discovery

DATPROF Analyze