“Software escrow” via de Software Borg Stichting

Escrow regeling voor DATPROF klanten

14 OKTOBER, 2018 – MAARTEN URBACH

Sinds 2015 is de software van DATPROF opgenomen in het Software Borg Systeem. De met certificaat bekroonde opname is alleen mogelijk als de software aan tal van kwaliteitsvoorwaarden voldoet, en is dus een waardevol keurmerk.

Software Borg (www.softwareborg.nl) biedt al meer dan twintig jaar diensten en producten op het gebied van software escrow in samenwerking met de IT-notaris (www.it-notaris.nl).

Voor de licentienemers van DATPROF ligt de meerwaarde besloten in het feit dat, middels het sluiten van een escrow-deelnameovereenkomst met Software Borg, het recht op de broncode van uw software programmatuur verkregen kan worden. De preventieve maatregel geeft rechtszekerheid en is een belangrijk onderdeel van uw informatiebeveiliging. Met dit recht is de continuïteit in het gebruik van uw software gewaarborgd, doordat uw organisatie in voorkomende gevallen over de broncode kan beschikken.

DATPROF heeft in goed overleg met Software Borg een gunstige bijdrageregeling kunnen vaststellen en kan een overeenkomst van harte aanbevelen.

 

Data Masking

DATPROF Privacy

Data Discovery

DATPROF Analyze