Anonimiseren van ketens van systemen

Data maskeren over meerdere systemen en databases

Een enkele database anonimiseren of maskeren lukt veel organisaties nog wel aardig. De complexiteit begint wanneer testdata (of data) consistent over meerdere systemen moet worden geanonimiseerd. Kortom een klant in systeem 'A' moet exact dezelfde persoon blijven in systeem 'B'.

Wanneer meerdere systemen op exact dezelfde wijze geanonimiseerd of gemaskeerd moeten worden, wordt het data anonimiseren of maskeren uitdagender. Test data maskeren over ketens van systemen is belangrijk bij ketentesten. Voor ketentesten is het zeer belangrijk dat data vanuit verschillende bronnen en applicaties op exact dezelfde wijze worden gemaskeerd.

DATPROF Privacy lost deze uitdagingen op twee verschillende manier op:

  • door het gebruik van translatie tabellen of
  • door het ondersteunen van XML berichten

De translatie tabellen slaan originele en nieuwe waarde op. Deze translatie wordt gebruikt om de andere applicaties of bronnen op exact dezelfde wijze te maskeren. Met de ondersteuning van XML berichten is het mogelijk te communiceren met organisatie of databases die niet geanonimiseerd zijn.

Producten die uw probleem kunnen oplossen

Meer informatie over onze producten

Relevante oplossingen

Don't miss anything

Signup for our newsletter