Testdata Management

Verbeter de beschikbaarheid van je testdata

Veel organisaties gebruiken nog steeds kopieën van productie als testdata. Met de huidige snelheid waarin data groeit, groeien de niet-productie omgevingen met dezelfde snelheid. Om aan de behoefte van testdata te blijven voldoen is testdata management noodzakelijk. Testdata management verlaagt het gebruik en maskeert (privacy) gevoelige data in niet-productie omgevingen.

Belangrijke verbeteringen die te realiseren zijn met testdata management zijn het:

  • Reduceren van de grootte van niet-productie databases
  • Voldoen aan wet- en regelgeving(en) rondom bescherming persoonsgegevens
  • Ondersteunen van uw agile en scrum teams met bruikbare datasets
  • Vullen van omgevingen voor testautomatisering met een door u bepaalde dataset

Voor het uitvoeren van testdata management is het belangrijk gebruik te maken van de kennis in uw organisatie, over de huidige meest gebruikte testgevallen. Bij veel organisaties zijn er een aantal veel gebruikte testgevallen bekend. Deze testgevallen zijn de minimale requirements voor het realiseren van een testdata-set(subset). In DATPROF Subset worden deze testgevallen mee genomen. Voor het maskeren of anonimiseren van testdata moet eerst helder zijn voor welk testdoeleind er gemaskeerd moet worden. Voor performance doeleinden gelden vaak andere eisen in vergelijking tot regressietesten.

DATPROF Subset en DATPROF Privacy zijn ontwikkeld om deze verbeteringen te realiseren in testdata. Met DATPROF Subset bieden we de mogelijkheid om kleinere testdata-sets te realiseren. Met DATPROF Privacy kunnen we omgevingen en ketens van systemen ontdoen van privacy gevoelige informatie.

Gerelateerde oplossingen

Whitepaper nut en noodzaak van anonimiseren

Whitepaper nut en noodzaak van anonimiseren

White Paper Nut en Noodzaak AnonimiserenPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan...

Beheer en onderhoud je storage en testdata

Beheer en onderhoud je storage en testdata

Beheer en onderhoud je storage en testdata Bespaar op storage en versnel je time-to-market De groei van data is tegenwoordig een factor om rekening mee te houden en de groei zal alleen maar verder toenemen. Door deze groei en het meermalen kopiëren van databases voor...

Data Masking

DATPROF Privacy

Data Subsetting

DATPROF Subset

Data Provisioning

DATPROF Runtime

Data Discovery

DATPROF Analyze