White Paper Nut en Noodzaak Anonimiseren

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer.

Binnen veel organisaties worden testomgevingen gevuld met kopieën van productiesystemen. Het gebruik van productiedata voor testdoeleinden brengt twee belangrijke issues met zich mee:

  1. Productiesystemen bevatten veelal (privacygevoelige) persoonsgegevens. Het gebruik van deze data brengt reële privacy-risico’s met zich mee en kan leiden tot imagoschade. Daarnaast is het door de wetgever verboden om persoonsgegevens bevattende productiedata te gebruiken voor testdoeleinden.
  2. De (groeiende) omvang van productiesystemen heeft veelal als gevolg dat ook testsystemen een substantieel (en onnodig) beslag op de middelen legt. Denk hierbij aan het gebruik van storage, maar ook de tijd die het beschikbaar stellen van een testomgeving met zicht meebrengt.

 

Download whitepaper

Wil je weten hoe je binnen jouw organisatie om kunt gaan met de eerder geschetste issues omtrent privacygevoelige persoonsgegevens? Download dan ons whitepaper. Daarin lees je over:

  • Testdata management
  • Anonimiseren van testdata
  • Subsetten van testdata
  • Wat doet de markt?

  • Hidden

Data Masking

DATPROF Privacy

Data Automation

DATPROF Runtime

Data Discovery

DATPROF Analyze