Innovatie en Scrum

Hoe DATPROF omgaat met innovatie in scrumprocessen

Af en toe doorbreken we ons normale patroon van Scrum sprints met een innovatiedag of -week waarin het team aan eigen ideeën werkt. Iedereen kent wel de verhalen waarbij Google medewerkers 20% van hun tijd mogen gebruiken voor eigen projecten (The truth about Google’s famous ‘20% time’ policy). Of dit waar is, valt over te discussiëren, maar wij denken dat het heel nuttig is.

Scrum

Hoewel Scrum enorm kan helpen om snel feedback van gebruikers op te halen door kort cyclisch te werken, bied het niet altijd de ruimte voor prototypes. In een sprint is hier vaak geen tijd voor en loopt het sprintdoel teveel risico. Het resultaat van de sprint moet immers voldoen aan de Definition of Done. Een prototype kan vaak niet aan deze hoge eisen voldoen. Toch kan het zeer nuttig zijn om hiervoor buiten het scrum proces ruimte voor vrij te maken.

Wij kiezen ervoor om een aantal weken per jaar te reserveren waarin ontwikkelaars aan eigen ideeën kunnen werken. We hebben als enige randvoorwaarde gesteld dat het idee aan het einde van de week middels een demo gepresenteerd dient te worden.

Product Backlog

Je zou je kunnen afvragen waarom deze ideeën niet op de product backlog staan. Ik denk dit met een aantal factoren te maken heeft. De belangrijkste is dat gebruikers vaak in kaders van de bestaande software denken. Zoals de bekende quote van Henry Ford: “Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, zouden ze snellere paarden hebben gezegd”. (Het is überhaupt de vraag of Henry Ford dit ooit heeft gezegd). Ik denk dat dit niet wil zeggen dat Henry Ford nooit naar zijn toekomstige gebruikers heeft geluisterd. Het geeft alleen goed weer dat een probleem vaak op slimmere, mooiere, snellere of betere manieren op te lossen valt.

Het resultaat

Het resultaat van onze ideeën leidt lang niet altijd tot een implementatie. Het proces om een idee concreet af te bakenen en te valideren of ‘het werkt’ is minstens zo belangrijk. Er wordt vaak bruikbare kennis opgedaan die op andere momenten goed van pas komen. Toch levert het regelmatig pareltjes op die als concrete user-story kunnen worden opgenomen op de product backlog.

Een bijkomend voordeel is dat ontwikkelaars op een andere manier nadenken over de toekomst van een product. Vaak zijn ontwikkelaars gefocust op ‘hoe’ iets moet worden ontwikkelend en minder op het ‘wat’. Het ‘wat’ komt immers voort uit een goed geprioriteerde product backlog. Door als complete team na te denken wat echt waarde toevoegt staan product owner en scrum team dichter bij elkaar en kan er uiteindelijk een beter product worden ontwikkeld.